Träning D

Nivå – medicinsk massageterapeut

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att ge den studerande avancerade kunskaper i testmetodik för att självständigt kunna utvärdera en patients fysiska status samt kunna analysera patientens träningsbara egenskaper. Kursen syftar även till att ge kunskap om ett flertal avancerade tester med vetenskaplig grund som kan användas som grund i arbete med patient. Kursens mål och syfte är att ge avancerade teoretiska och praktiska kunskaper gällande träning av bland annat styrka, kondition, balans och koordination, stabilitet och rörlighet. Kursen tar upp hur denna bör genomföras samt djupgående kunskaper om hur korrekt träning bedrivs. Genom kursen får den studerande specialiserade kunskaper om funktionell träning. Kursen har en praktisk inriktning med mycket färdighetsträning vad gäller att leda träning och instruera patienter för att ge den studerande en trygghet och professionalitet i sin kommande profession. Genom kursen tränas den studerande också i att möta och vägleda patienten mot uppsatta mål inom träning.

OBS! Har du en EuropeActive (tidigare EHFA-examen) nivå 4 som personlig tränare behöver du inte validera denna kurs.

 

Kunskaper om

 • ett stort antal olika specifika tester kopplade till olika träningsbara egenskaper, som till exempel styrka, rörlighet, kondition, stabilitet och koordination
 • vad funktionell träning innebär, vilka effekter som fås samt det praktiska utförandet och hur grundövningar kan utvecklas progressivt till individuellt inriktade funktionella övningar
 • hur man tekniskt, praktiskt och säkert bedriver olika former av specifik muskelträning, såsom stabilitets-, koordinations-, styrke- och spänstträningstekniker samt ha variationer med olika aktuella redskap

 

Färdigheter att

 • genomföra en mängd tester, från enkla till avancerade, kopplade till olika träningsbara egenskaper
 • avgöra vilka tester som är lämpliga att använda för olika patienter
 • anpassa tester individuellt för varje patient
 • genomföra grenspecifika tester som t ex löpstegsanalys
 • utforma avancerade individuella träningsprogram och instruera utifrån dessa
 • lägga upp, instruera och leda fysisk individanpassad träning samt gruppträning riktad till specifik målgrupp utifrån ett funktionellt synsätt

 

Kompetens att

 • självständigt planera, genomföra och utvärdera konditionsprogram, muskelträningsprogram och rörlighetsprogram anpassat efter individer och grupper utifrån deras behov och förutsättningar
 • kunna hjälpa en patient att sätta upp rimliga målsättningar genom att utnyttja alla de kunskaper som inhämtats under utbildningen inom till exempel tester, skadelära, träningslära, kost och näring och coaching

 

Kursfakta:

Kurslitteratur

 • Total stabilitetsträning, Joanne Elpinsson, Sisu, 9789185433094

 

Kursens omfattning

 • 6 kursdagar omfattande 30 timmar, fre 14-18, lör 9-16 och sön 9-15

 

Kunskapskontroll

 • Inlämningsuppgifter, träna 5 externa individer varav den ena filmas

 

Kurstillfällen

 • 25-27 januari + 22-24 februari 2019

 

Kurspris

 • 7 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Inlämningsuppgifter, träna 5 externa individer varav den ena filmas

 

Kostnad för validering

 • 2 500 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: