Träning C – idrott

Nivå – idrottsmassör

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper i testmetodik för att självständigt kunna utvärdera en idrottares fysiska status samt kunna analysera patientens träningsbara egenskaper. 
 • Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper gällande träning av bland annat styrka, kondition, stabilitet och rörlighet. Kursen tar upp hur denna bör genomföras samt djupgående kunskaper om hur korrekt träning bedrivs. Genom kursen får den studerande specialiserade kunskaper om funktionell träning. Kursen har en praktisk inriktning med mycket färdighetsträning vad gäller att leda träning och instruera patienter för att ge den studerande en trygghet och professionalitet i sin kommande profession. Genom kursen tränas den studerande också i att möta och vägleda idrottaren mot uppsatta mål inom träning.

OBS! Har du en EuropeActive (tidigare EHFA-examen) nivå 4 som personlig tränare behöver du inte validera denna kurs.

 

Kunskaper om

 • ett stort antal olika specifika tester kopplade till olika träningsbara egenskaper, som till exempel styrka, rörlighet, kondition och stabilitet.
 • hur träning genomförs på ett korrekt sätt för att ge önskad effekt och samtidigt undvika risk för skador och förslitningar
 • vad funktionell träning innebär, vilka effekter som fås samt det praktiska utförandet och hur grundövningar kan utvecklas progressivt till individuellt inriktade funktionella övningar
 • hur man tekniskt, praktiskt och säkert bedriver olika former av specifik muskelträning, såsom stabilitets-, koordinations-, styrke- och spänstträningstekniker 
 • hur man tekniskt, praktiskt och säkert tränar rörlighet med olika specifika metoder

 

Färdigheter att

 • genomföra tester kopplade till olika träningsbara egenskaper
 • avgöra vilka tester som är lämpliga att använda för olika patienter
 • anpassa tester individuellt för varje patient
 • utforma individuella träningsprogram och instruera utifrån dessa
 • lägga upp, instruera och leda fysisk individanpassad träning utifrån ett funktionellt synsätt

 

Kompetens att

 • självständigt kunna använda och anpassa olika tester utifrån varje patients individuella behov samt tolka resultatet av testerna
 • analysera komplexa sammansatta rörelser och förstå hur muskler samverkar och ha förmåga att upptäcka problem i rörelserna samt ge förslag på åtgärder och träningsprogram som kan hjälpa patienten att bli av med dessa problem. 
 • utföra screening av patienter med fokus på att hitta de för patienten viktigaste delarna att träna på och utveckla
 • skapa avancerade och individuellt anpassade träningsprogram baserade på utförliga tester av en patients fysiska status samt övervaka och handleda sin patient under programmets genomförande

 

Kursfakta:

Kurslitteratur

 • Total stabilitetsträning, Joanne Elpinsson, Sisu, 9789185433094

 

Kursens omfattning

 • 4 kursdagar omfattande 24 timmar, lör-sön 9-16

 

Kunskapskontroll

 • Inlämningsuppgifter, träna 3 externa individer varav den ena filmas

 

Kurstillfällen

 • 3-4 november + 1-2 december 2018

 

Kurspris

 • 6 000 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Inlämningsuppgifter, träna 3 externa individer varav den ena filmas

 

Kostnad för validering

 • 2 000 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: