Taktil behandlingTaktil behandling följer ett strukturerat system på huden, vårt första och största sinnesorgan. Behandlingen bygger på lång och bred erfarenhet och systemet anpassas efter klientens mål, syfte och förutsättningar.

Behovet av beröring ökar vid sjukdomskador och funktionshinder och den taktila behandlingen är ett utmärkt redskap för dig som arbetar med patienter inom de områdena. Taktil behandling har anpassats för barn och vuxna med t.ex. rörelsehinder, intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, demens mm och är även ett viktigt stöd inom den palliativa vården.

Taktil behandling används av många yrkesgrupper inom hälsa, idrott, vård/omsorg och är en behandling – sinnesträning för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalité. För personer med högt stresspåslag, utmattningsdepression eller vissa människor med funktionshinder är det viktigt att taktil behandling ges exakt lika varje gång. För andra kan det vara bra med att anpassa behandlingen exempelvis med extra strykningar över ett smärtande område.

En taktil behandling följer ett bestämt schema för att så tydligt som möjligt ”berätta” för hjärnan hur kroppen ser ut. Alla markeringar har en uppgift och när vi ger taktil är det därför viktigt att hela tiden vara medveten om vårt ansvar att markera alla rörelser rätt, t ex markera mittlinjer, längden och bredden. En taktil behandling kan även definieras som sinnesträning.

Våra taktila utbildningar

Introduktionskurs i Taktil behandling

Introduktionskurs om en till två dagar för en arbetsplats som är intresserade av att ta in taktil som en del av den vardagliga verksamheten. Detta kan vara ett äldreboende, ett demensboende, en daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller demens, ett assistansbolag, ett behandlingshem för personer med psykiska problem eller missbruksproblematik, m.m.

Dessa en till två dagar utformas utifrån verksamhetens/arbetsplatsens behov och deltagarna får lära sig en del av de teoretiska och praktiska grunderna för taktil behandling.

Kursavgift

2 000 kr inkl. moms/dag, vilket inkluderar material och olja under dagen/dagarna.

 

 

Utbildning i Taktil behandling

Utbildningen i Taktil behandling är en deltidsutbildning med distansstudier under en termin med 7 utbildningsdagar. Dessa utbildningsdagar sker under 3 enskilda träffar med 2 + 2 + 1 + 1 + 1 utbildningsdagar. Den här utbildningen är tänkt som den första delen på en längre utbildning, och är anpassad för dig som har annan vård- och omsorgsutbildning och vill komplettera med taktil behandlingen. Du får, efter ett godkänt taktilt praktiskt prov och teoretisk uppgift, ett kursintyg på att du kan den taktila behandlingen.

 

Grundläggande mål

 • Grundläggande humanbiologi, hur kroppen fungerar
 • Taktila behandlingens struktur
 • Beröringens kvalitet med dina händer
 • Hur anpassas taktila insatser till olika målgrupper
 • Dokumentation av taktila insatser
 • Bemötande, etik och terapeutens roll
 • Praktiskt; beröringens struktur och din arbetsställning

Projektperioden består av en praktisk del och en teoretisk del där du genom att arbeta med friska personer i din närhet, som familjemedlemmar, vänner och kollegor, övar in rörelsernas struktur. Du arbetar även med att sammanställa de teoretiska avsnitten från utbildningen genom instuderingsfrågor. Du både ger och tar emot taktil helkroppsbehandling och dokumenterar behandlingarna.

 

 Kursinnehåll

Träff 1, två kursdagar:

 • Taktil behandling/terapi – grunder, syfte
 • Humanbiologi. hud, nervsystem
 • Oljor, redskap, bänk mm
 • Gruppdiskussion om behovet av anteckningar
 • Taktil behandling: framsida kropp

 

Träff 2, två kursdagar:

 • Beröringskänslighet
 • Humanbiologi: oxytocinsystemet och primära reflexer
 • Etik, gruppdiskussion/återkoppling
 • Taktil behandling: baksida av kroppen

 

Träff 3, en kursdag:

 • Handledning vid helkropps behandling och arbetsställning
 • Taktil behandling: helkropp, övning
 • Genomgång och frågestund om egen praktik och projekt.

 

Träff 4, en kursdag:

 • Praktisk övningsdag
 • Frågor om projektuppgifter.

 

Träff 5, en kursdag:

 • Genomgång inlämningsuppgifter
 • Taktil behandling – praktiskt prov
 • Utdelning av diplom, avslutning.

 

Obligatorisk kurslitteratur

 • Taktil behandling, en praktisk handledning, Anita Lindgren, MKF 2016 (ingår ikursavgiften)
 • Lugn och beröring, oxytocinets läkande verkan på kroppen, Kerstin Uvnäs Moberg, Natur o Kultur 2000, ISBN 9789127075054
 • Medicinsk Etik, PC Jersild

 

Kursdatum och orter

Se vidare här.

 

Kursinformation

Ansökan

För att vara säker på plats bör du ansöka senast en månad före kursstart. Därefter kan du i mån av plats ansöka fram till kursstart. Efter att du sänt in din anmälan kommer du att få en bekräftelse via e-post på att utbildaren/läraren har fått din ansökan. Ca 3-4 veckor före kursen kommer en kallelse, utbildningsinformation och faktura via brev eller mail.

OBS! Boka inga resebiljetter eller boende innan du fått ett antagningsbevis eller en kallelse. Är du osäker så kontakta utbildaren/läraren.

 

Återbud

Återbud skall ske skriftligen, och skall vara skolan tillhanda senast 14 dagar före kursstart, detta för att personer på reservplats ska erbjudas rimlig förberedelsetid.

 

Behörighet och förkunskapskrav

Vårdutbildning eller annan som bedöms likvärdig. Med likvärdig kan vara personal från förskola, skola eller massageterapeut. Kan även gälla dig med annan erfarenhet, exempelvis som anhörig till person med behov av extra omsorg och omvårdnad.

 

Närvaro

Då utbildningen till stor del sker som egenstudier, praktik och projekt, styr du till viss del din egen studietakt, utom när det gäller träffarna, då obligatorisk närvaro gäller. Eventuell godtagbar frånvaro tas igen vid annat tillfälle eller på annat sätt.

 

Kursavgift

14 000 kr inkl. moms, vilket inkluderar material, olja till praktik på skolan och fika på skolan.

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: