Skatteverkets syn på avdragsrätten för utbildning

Du kan få avdrag för dina utgifter om utbildningen

  • har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och
  • den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Får avdrag

Redovisningskonsulten Ernst som driver en redovisningsfirma går en särskild utbildning för att kunna ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.  Ernst är medlem i ett förbund för redovisningskonsulter, för att vara medlem i förbundet måste man vara auktoriserad.

Ernst har stor praktisk erfarenhet som redovisningskonsult, men saknar den formella kompetensen i form av t.ex. högskoleutbildning som krävs för auktorisationen. Ett alternativ till högskoleutbildningen är att genomgå den aktuella utbildningen som är anordnad av det förbundet.

Genom utbildningen får konsulten Ernst rätt att kalla sig för auktoriserad redovisningskonsult. Auktorisationen är nödvändig för att klara konkurrensen inom branschen och för att Ernst hade behövt dispens för att kvarstå som medlem utan auktorisationen.

Ernst får avdrag för utgiften för utbildningen eftersom att den har ett tydligt samband med den verksamhet som han redan bedriver. Den har varit till nytta för den av honom bedrivna verksamheten och innehåller inga inslag av personligt intresse.

Får inte avdrag

Nour driver en frisörsalong men undersöker möjligheten att utvidga kundkretsen. Hon bestämmer sig för att gå en utbildning för att bli nagelskulptör. Nu kan Nour få in en ny kundgrupp i sin salong då hon även erbjuder nagelskulptering.

Nour kan inte få avdrag för utgiften för utbildningen eftersom den inte är till nytta för den tidigare bedrivna frisörsverksamheten. Utbildningen är snarare en förutsättning för Nour att kunna erbjuda en ny tjänst vilket får ses som en utvidgning av den bedrivna verksamheten.

Translate »
%d bloggare gillar detta: