Rehabilitering C

Nivå – medicinsk massageterapeut

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska analysera behov av träning vid olika tidpunkter och anpassa den efter individ och grupp på ett korrekt sätt
 • Genom kursen får den studerande specialiserade kunskaper om funktionell träning. Kursen har en praktisk inriktning med mycket färdighetsträning vad gäller att leda träning och instruera kunder för att ge den studerande en trygghet och professionalitet i sin kommande profession. Genom kursen tränas den studerande också i att möta och vägleda kunden mot uppsatta mål inom träning

 

Kunskaper om

 • vad funktionell träning innebär, vilka effekter som fås samt det praktiska utförandet och hur grundövningar kan utvecklas progressivt till individuellt inriktade funktionella övningar
 • hur man tekniskt, praktiskt och säkert bedriver olika former av specifik muskelträning, såsom stabilitets-, koordinations-, styrke- och spänstträningstekniker samt ha variationer med olika aktuella redskap

 

Färdigheter att

 • genomföra en mängd avancerade tester kopplade till olika träningsbara egenskaper
 • avgöra vilka tester som är lämpliga att använda för olika kunder
 • genomföra grenspecifika tester som t ex löpstegsanalys

 

Kompetens att

 • självständigt planera, genomföra och utvärdera konditionsprogram, muskelträningsprogram och rörlighetsprogram anpassat efter individer och grupper utifrån deras behov och förutsättningar
 • kunna hjälpa en kund att sätta upp rimliga målsättningar genom att utnyttja alla de kunskaper som inhämtats under utbildningen inom till exempel tester, skadelära, träningslära, kost och näring och coachning
 • analysera komplexa sammansatta rörelser och förstå hur muskler samverkar och ha förmåga att upptäcka problem i rörelserna samt ge förslag på åtgärder och träningsprogram som kan hjälpa kunden att bli av med dessa problem
 • skapa avancerade och individuellt anpassade träningsprogram baserade på utförliga tester av en kunds fysiska status samt övervaka och handleda sin kund under programmets genomförande
 • lägga upp, instruera och leda fysisk individanpassad träning samt gruppträning riktad till specifik målgrupp utifrån ett funktionellt synsätt

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Nya motions- idrottsskador och deras rehabilitering, SISU, 9789186323097

 

Referenslitteratur

 • Tester och mätmetoder för idrott och hälsa, SISU, 9789185433131

 

Kursens omfattning

 • 6 kursdagar omfattande 30 timmar + 12 timmar redovisning och fördjupning, fre 15-19, lör 9-16 och söndag 9-15, fördjupningsdagarna 9-16

 

Kunskapskontroll

 • Redovisning av 10 indvider som testas, tränas och utvärderas

 

Kurstillfällen

 • 7-9 december 2018 + 1-3 februari + 2-3 mars 2019

 

Kurspris

 • 10 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Redovisning av 10 indvider som testas, tränas och utvärderas
 • En av individerna filmas under test och träning

 

Kostnad för validering

 • 2 500 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: