Rehabilitering B

Nivå – medicinsk massageterapeut

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska analysera behov av träning vid olika tidpunkter och anpassa den efter individ och grupp på ett korrekt sätt
 • Kursen syftar till att ge kunskap om ett flertal avancerade tester med vetenskaplig grund som kan användas som grund i arbete med kund 
 • Kursens mål och syfte är att ge avancerade teoretiska och praktiska kunskaper gällande specifik träning av bland annat styrka, kondition, balans och koordination, stabilitet och rörlighet. Kursen tar upp hur denna bör genomföras samt djupgående kunskaper om hur korrekt träning bedrivs

 

Kunskaper om

 • ett stort antal olika specifika tester kopplade till olika träningsbara egenskaper, som till exempel styrka, rörlighet, kondition, stabilitet och koordination
 • hur man tekniskt, praktiskt och säkert bedriver olika former av specifik muskelträning, såsom stabilitets-, koordinations-, styrke- och spänstträningstekniker samt ha variationer med olika aktuella redskap

 

Färdigheter att

 • genomföra en mängd tester, från enkla till avancerade, kopplade till olika träningsbara egenskaper
 • utforma avancerade individuella träningsprogram och instruera utifrån dessa
 • lägga upp, instruera och leda fysisk gruppträning riktad till specifik målgrupp utifrån ett funktionellt synsätt

 

Kompetens att

 • analysera komplexa sammansatta rörelser och förstå hur muskler samverkar och ha förmåga att upptäcka problem i rörelserna samt ge förslag på åtgärder och träningsprogram som kan hjälpa kunden att bli av med dessa problem
 • skapa avancerade och individuellt anpassade träningsprogram baserade på utförliga tester av en kunds fysiska status samt övervaka och handleda sin kund under programmets genomförande

Kursfakta:

Kurslitteratur

 • Nya motions- idrottsskador och deras rehabilitering, SISU, 9789186323097

 

Referenslitteratur

 • Tester och mätmetoder för idrott och hälsa, SISU, 9789185433131

 

Kursens omfattning

 • 6 kursdagar omfattande 30 timmar + 12 timmar redovisning och fördjupning, fre 15-19, lör 9-16 och sön 9-15, fördjupningsdagar 9-16

 

Kunskapskontroll

 • Redovisning av 10 indvider som testas, tränas och utvärderas

 

Kurstillfällen

 • 28-30 september + 19-21 oktober + 24-25 november 2018

 

Kurspris

 • 10 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Redovisning av 10 indvider som testas, tränas och utvärderas
 • En av individerna filmas under test och träning

 

Kostnad för validering

 • 2 500 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: