Rehabilitering B – idrott

Nivå – idrottsmassör

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska analysera behov av träning vid olika tidpunkter och anpassa den efter individ och grupp på ett korrekt sätt. 
 • Kursens mål och syfte är också att ge den studerande specialiserade kunskaper i testmetodik för att självständigt kunna utvärdera en kunds fysiska status samt kunna analysera kundens träningsbara egenskaper. 

 

Kunskaper om

 • ett stort antal olika specifika tester kopplade till olika träningsbara egenskaper, som till exempel styrka, rörlighet, kondition, stabilitet och koordination
 • hur träning genomförs på ett korrekt sätt för att ge önskad effekt och samtidigt undvika risk för skador och förslitningar
 • hur man tekniskt, praktiskt och säkert bedriver olika former av specifik muskelträning, såsom stabilitets-, koordinations-, styrke- och spänstträningstekniker
 • hur man tekniskt, praktiskt och säkert tränar rörlighet med olika specifika metoder

 

Färdigheter att

 • genomföra en mängd grundläggande tester kopplade till olika träningsbara egenskaper
 • lägga upp, instruera och leda fysisk individanpassad träning
 • utföra screening av kunder med fokus på att hitta de för kunden viktigaste delarna att träna på och utveckla 

 

Kompetens att

 • anpassa tester individuellt för varje kund
 • ge allmänna och specifika rekommendationer om olika typer av övningar och träningsprogram för kunden
 • självständigt kunna använda och anpassa olika tester utifrån varje kunds individuella behov samt tolka resultatet av testerna
 • på ett lättfattligt och säkert sätt kunna instruera kunder i olika typer av träning

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Nya motions- idrottsskador och deras rehabilitering, SISU, 9789186323097

 

Referenslitteratur

 • Tester och mätmetoder för idrott och hälsa, SISU, 9789185433131

 

Kursens omfattning

 • 6 kursdagar omfattande 30 timmar + 12 timmars redovisning och fördjupning, fre 15-19, lör 9-16 och sön 9-15, fördjupningsdagarna 9-16

 

Kunskapskontroll

 • Redovisning av 10 indvider som testas, tränas och utvärderas

 

Kurstillfällen

 • 28-30 september + 19-21 oktober + 24-25 november 2018

 

Kurspris

 • 10 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Redovisning av 10 indvider som testas, tränas och utvärderas
 • En av individerna filmas under test och träning

 

Kostnad för validering

 • 2 500 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »

Medicinskt Kursforum är Stephen Fry-säker tack vare caching av WP Super Cache

%d bloggare gillar detta: