Vanliga frågor

Ansökan

Gör du direkt på det ansökningsformulär som hör till respektive utbildning.

Examination

Vissa kortare utbildningar ger intyg över genomgången kurs. Längre yrkesutbildningar och fortbildningars ger diplom eller certifiering. Efter fullgjord utbildning hålls examensprov som täcker både de teoretiska och praktiska kunskaperna från utbildningen. Är utbildning poängsatt inom Yrkeshögskolan kommer du även att få examensbevis och Yh-poäng från Yh-myndigheten.

Utbildningsmaterial

Viss studielitteratur ingår i kursavgiften och utdelas under kursens gång. Övrig litteraturlista presenteras i samband med kursstart. Referenslitteratur inköps efter eget intresse och önskemål.

Återbud

Återbud skall ske skriftligen, ej via e-post. Brevet skall vara skolan tillhanda senast 14 dagar före kursstart, detta för att personer på reservplats ska erbjudas rimlig förberedelsetid.

Närvaroregler

Närvaro är obligatorisk vid samtliga undervisningsmoment. Frånvaro som överstiger 30 % av varje delmoment i teoretiska och praktiska ämnen måste tas igen. Vid klinisk praktik skall närvaron vara 100 %. Närvarolistor förs vid varje lektion.

Resor, kost och logi

Eventuell rese-, boende eller matkostnad står du för själv då det inte ingår i kursavgiften. För dig som reser till kursen är det viktigt att inte boka biljetter förrän du får din kallelse med inloggningar etc. Det kan ju ibland hända att en kurs ställs in även om det inte är vår förhoppning.

Ytterligare information

Har du några frågor angående någon av våra utbildningar så kontakta vår studieinformatör:

_AL16900

 

 

 

 

 

 

Ulla Starre

08-28 44 14

Mejla mig gärna!

Translate »
%d bloggare gillar detta: