Positional release therapy – info

Positional release therapy eller PRT omfattar flera olika tekniker som bygger på olika osteopatiska manuella tekniker som i effekt liknar mobilisering och manipulation men där man utan att försöka påverka leden direkt istället arbetar på omgivande mjukdelar. En av dem är Strain Counterstrain. Man kan också effektivt och nästan smärtfritt behandla myofasciella smärtpunkter, Triggerpunkter.

Så här kom tekniken till:

Strain counterstrain började utvecklas på 1940-talet av Lawrence H. Jones, osteopat i USA. Jones behandlade en ung atletisk man med ryggbesvär som inte blev bättre, oavsett vad Jones gjorde. Smärtan hindrade atleten från att kunna sova. Eftersom sömnen är a och o för att kroppen ska kunna återhämta sig, bestämde sig Jones för att lägga atleten i en ställning som var så vilsam och avslappnad som möjligt. Atleten somnade och när han vaknade var smärtan nästan helt borta. Jones fortsatte testa metoden på sina klienter och utvecklade den under 30 år. Idag är den en etablerad metod med genomförda vetenskapliga studier. Den räknas som en positional release-teknik. Exempel på andra sådana tekniker är McKenziemetodenoch Kinesiotaping– den nya elastiska tejpmetoden.

Behandlingseffekter:

Behandlingarna går ut på att lugna ett irriterat och aktivt nervsystem som efter stress eller skada hamnat i kaos. Smärtan aktiverar vårt nervsystem som skapar försvarsreaktioner och skyddsreflexer. I början är ofta dessa reflexer lätta att se och förstå men när skadan sedan successivt läker så kan många gånger dessa skyddsreflexer ligga kvar aktiva. Vi lär oss då nya rörelsemönster och undviker sådant som skulle kunna stressa den läkande skadan. Detta kan hålla på i många år där vi hela tiden kompenserar och lär oss nya sätt att hantera den gamla smärtan och skadan som nu kan vara läkt sedan länge.

Genom att hitta smärtfria lägen och vinklar runt de leder vi inte längre rör på ett normalt sätt kan vi få tonusen att minska i muskeln eller vävnaden och bryta dessa reflexer. Det ger hjärnan tecken på att det den hittills upplevt som normalt inte är det. Det kan skapa avslappning och återställa funktion genom att visa att det inte är skadligt längre.

PRT/Strain  counterstrain upplevs av många patienter som behagligt och skonsamt. Likadant är det med triggerpunktsbehandling där vi inte ska försöka pressa bort triggerpunkten eller stelheten utan lugnt och försiktigt jobba med pressur. Vi måste komma ihåg att aktiveringen av en triggerpunkt är en ren skyddsreflex när en muskel arbetat för hårt, gått sönder eller upplever en extrem stress.

Med PRT kan du behandla allt där det finns spänningar, från ryggskott, whiplash, nackspärr, kroniska smärttillstånd till akuta skador.

 

Syfte och mål

 • kunna erbjuda hjälp till många av de svå­rare patienternas mjukdelsproblem från det akuta till de mest långvariga smärttillstånd som finns
 • ha ett gott samarbete med de yrkesgrupper som kompletterar dig som naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och osteopater samt vara ett komplement till deras verksamhet och kliniker där du kommer att utvecklas vidare
 • jobba med en avancerad diagnostik,
 • skapa unika behandlingsplaner på kort och lång sikt tillsammans med din patient,
 • genomföra och utvärdera behandling och egenvård för att sätta upp nya mål för fortsatt arbete

 

Kunskaper om

 • vara väl förtrogen med PRT som be­handlingsmetod
 • förstå uppkomsten av dysfunktioner och bakomliggande förklaringarna kring behandlingstekniken

 

Färdigheter att

 • vara väl förtrogen med tenderpoints, deras placering och positionering för dessa
 • ha goda färdigheter i palpation

 

Kompetens att

 • analysera var problem finns
 • välja lämplig behandling
 • sammanlänka orsak och verkan gällande proble­mets uppkomst
 • kunna förklara sina hypoteser kring problematiken för patienten

 

Kursfakta

Kurslitteratur

Kompendium PRT för respektive delkurs

 

Kursens omfattning

Varje delkurs omfattar 3  kursdagar, 18 timmar, fre 15-19, lör och sön 9-16

Kurserna går på Medicinskt Kursforum lokaler i Kräftriket i Stockholm just utanför Roslagstull. Bor du i Sthlm når du oss lätt med buss från Odenplan.

Kursen kan vid behov också hållas på Renée Lidéns klinik i Enskede vid T-bana Sandsborg.

 

Kunskapskontroll

Inlämningsuppgift samt praktisk prov för dig som gått samtliga kurser innan diplom i PRT.

 

Kurstillfällen

 

 

Kurspris

3 200 plus moms per delkurs

 

Ämnet valideras genom

Inlämningsuppgift samt praktisk prov för dig som gått samtliga kurser innan diplom i PRT.

 

Kostnad för validering

1 000 kr plus moms

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: