Mycket mer om massage

Massage är en mycket gammal manuell behandlingsform som är lätt att förstå. Under åren har den utvecklats och är idag en bred behandlingsform med flera användningsområdet. Massageterapins kan användas inom områden som:

Förebyggande. Friskvård i samklang med en balanserad holistisk livsstil.

Behandlande. Av åkommor, både fysiska och psykiska.

Rehabilitering. Av åkommor. både fysiska och psykiska.

Återhämtning. Efter fysisk och psykisk påfrestning och ansträngning.

Avslappning. I vardagen med samklang för en balanserad holistisk livsstil.

Avkoppling. I samband med rekreation.

 

Välkommen till denna del som ger dig möjlighet att läsa forskningsrapporter och hämta användbara dokument som journaler etc.

Externa forskningsdatabaser:

Leta själv i Branschrådet Svensk Massages forskningsdatabas med fri sökning på text eller via sökord.

 

Touch Research Institute har en bra databas och finns i USA

 

Massage therapy association ger dig tillgång till ett bra sökbibliotek i ämnet massage.

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: