Muskeltöjning B

Nivå – massageterapeut

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska hitta var töjbehov finns, vilken metod som är lämplig och även vid behov ge självtöjningsinstruktioner. Hen ska också bedöma effekten av töjningen och när töjning inte är relevant

 

Kunskaper om

 • vara väl förtrogen med olika muskeltöjningsmetoder
 • förstå förklaringarna kring de olika töjningsteknikerna
 • testa för att hitta var töjning är en relevant behandlingsmetod

 

Färdigheter att

 • i att kunna de olika teknikerna vid terapeutiska muskeltöjningar
 • vara väl förtrogen med egentöjningar för patienten och både kunna instruera och visa dessa 
 • kunna ge olika typer av egentöjningar beroende på patientens förutsättningar
 • ha mycket god färdighet avseende följande muskler och muskelgrupper, vilket innebär att för varje angiven muskel behärska olika tekniker och kunna visa minst en effektiv terapeutisk töjning samt egentöjning:
  • Adductor magnus
  • Gracilis
  • Adduktorer, korta
  • Biceps Brachii
  • Erector Spinae
  • Extensorer i underarmen uppdelade efter funktion
  • Flexorer i underarmen uppdelade efter funktion
  • Gluteus Maximus
  • Gluteus Medius/minimus främre del
  • Hamstrings
  • Höftens utåtrotatorer
  • Iliopsoas
  • Infraspinatus
  • Latissimus Dorsi
  • Levator Scapulae
  • Pectoralis major 
  • Pectoralis minor
  • Quadratus Lumborum
  • Rectus femoris
  • Rhombodeii
  • Supraspinatus
  • Subscapularis
  • Teres major
  • Teres minor
  • Tibialis anterior
  • Trapezius
  • Triceps Brachii
  • Triceps Surae
  • Vastii
 • ha god färdighet avseende följande muskler/muskelgrupper att kunna visa minst en terapeutisk töjning och egentöjning:
  • Deltoideus tre delar
  • Fibularis longus et brevis
  • Masseter
  • Suboccipitale/ Nackrosetten
  • Obliquus Externus et Internus Abdominis
  • Rectus Abdominis
  • Scalenii
  • Sternocleidomastoideus
  • Temporalis 
  • Tibialis posterior
  • Extensor digitorum/hallucis
  • Flexor digitorum/hallucis 
  • Tensor fasciae latae
  • Serratus anterior
 • ha mycket goda färdigheter i rörelsetester, töjtester och palpationstester

 

Kompetens att

 • analysera var problem finns
 • förstå undersökningsteknikernas svar
 • välja lämplig behandling
 • sammanlänka orsak och verkan gällande problemets uppkomst
 • kunna förklara, för patienten, sina hypoteser kring problematiken 

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Behandlingsteknik terapeutisk stretching, MKF förlag

 

Kursens omfattning

 • 3 kursdagar omfattande 18 timmar, fre 12-18, lör 9-18 och sön 9-15

 

Kunskapskontroll

 • Praktiskt prov

 

Kurstillfällen

 • 22-24 mars 2019

 

Kurspris

 • 4 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Praktiskt prov

 

Kostnad för validering

 • 1 000 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: