Muskeltöjning A

Nivå – certifierad massör

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska hitta var töjbehov finns, vilken metod som är lämplig och även vid behov ge självtöjningsinstruktioner. Hen ska också bedöma effekten av töjningen och när töjning inte är relevant.

 

Kunskaper om

 • vara väl förtrogen med muskeltöjning som behandlingsmetod
 • förstå uppkomsten av muskelförkortningar, de biomekaniska sambanden i kroppshållning och de bakomliggande förklaringarna kring de olika behandlingsteknikerna.

 

Färdigheter att

 • i att kunna pnf teknik vid terapeutiska muskeltöjningar
 • vara väl förtrogen med egentöjningar för patienten och både kunna instruera och visa dessa 
 • kunna ge olika typer av egentöjningar beroende på patientens förutsättningar
 • ha mycket god färdighet avseende följande muskler och muskelgrupper, vilket innebär att för varje angiven muskel behärska olika tekniker och kunna visa minst en effektiv terapeutisk töjning samt egentöjning:
  • Adduktorer, långa 
  • Adduktorer, korta
  • Biceps Brachii
  • Erector Spinae
  • Extensorer i underarmen 
  • Flexorer i underarmen 
  • Gluteus Maximus
  • Gluteus Medius/minimus 
  • Hamstrings
  • Höftens utåtrotatorer
  • Iliopsoas
  • Infraspinatus
  • Latissimus Dorsi
  • Levator Scapulae
  • Pectoralis major 
  • Pectoralis minor
  • Quadratus Lumborum
  • Rectus femoris
  • Rhombodeii
  • Supraspinatus
  • Subscapularis
  • Teres major
  • Teres minor
  • Tibialis anterior
  • Trapezius
  • Triceps Brachii
  • Triceps Surae
  • Utåtrotatorer
  • Vastii (quadriceps)
 • ha färdighet avseende följande muskler/muskelgrupper att kunna visa minst en egentöjning:
  • Deltoideus
  • Fibularis longus et brevis
  • Masseter
  • Suboccipitale/ Nackrosetten
  • Obliquus Externus et Internus Abdominis
  • Rectus Abdominis
  • Scalenii
  • Sternocleidomastoideus
  • Temporalis 
  • Tibialis posterior
 • ha goda färdigheter i rörelsetester, töjtester och palpationstester

 

Kompetens att

 • analysera var problem finns
 • förstå undersökningsteknikernas svar
 • välja lämplig behandling
 • sammanlänka orsak och verkan gällande problemets uppkomst
 • kunna förklara, för patienten, sina hypoteser kring problematiken 

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Behandlingsteknik terapeutisk stretching, MKF förlag 2016, 9789189334113

 

Referenslitteratur:

 • Stora Stretchingboken, Kristian Berg, Fitnessförlaget, 9789173630139

 

Kursens omfattning

 • 6 kursdagar omfattande 30 timmar, fre 12-18, lör 9-18 och sön 9-15

 

Kunskapskontroll

 • Tentamen och praktiskt prov

 

Kurstillfällen

 • 25-27 januari + 1-3 mars 2019

 

Kurspris

 • 7 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Tentamen och praktiskt prov

 

Kostnad för validering

 • 1 000 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: