Diplomerad MassageterapeutDeltidsstudier massage – börja med en grundutbildning

Vill du arbeta med massage har Medicinskt Kursforum rätt utbildning för dig. Ansök till vår massageutbildning här och börja vägen mot ditt framtida yrke.

Grundutbildning till Diplomerad Massageterapeut med inriktning Idrott & Friskvård

Hur arbetar man med massage? Grundutbildningens mål och inriktning är att utbilda dig inom massageterapins alla områden:

  • Förebyggande. Friskvård i samklang med en balanserad holistisk livsstil.   
  • Behandlande. Av åkommor, både fysiska och psykiska.
  • Rehabilitering. Av åkommor, både fysiska och psykiska.
  • Återhämtning. Efter fysisk och psykisk påfrestning och ansträngning.
  • Avslappning. I vardagen med samklang för en balanserad holistisk livsstil.
  • Avkoppling. I samband med rekreation.

Undervisningen har sin grund i Svensk klassisk massage. Du kommer varva praktiska delar med teoretiska lektioner. Den praktiska delen handlar om att bemästra olika massagetekniker, kopplat till ovan nämnda områden. På Medicinskt Kursforum får du goda förutsättningar för att lyckas i ditt yrkesval då vi under de senaste 20 åren utbildat över 1500 massörer. Vi ger dig också den branschspecifika kunskap som behövs för arbeta inom yrket.

 

Varför Svensk klassisk massage?

Svensk klassisk massage är känd världen över. Det är en massage som går från strykningar på hudytan med olja/kräm med varierat tryck till ett mer muskelinriktat arbete på djupare vävnad med avslappning och uppmjukning som mål.

Kursen följer de krav som ställts upp av Branschrådet Svensk Massage vilket ger dig möjlighet att i samband med att kursen avslutas genomföra teoretiska och praktiska prov och bli certifierad massör.

 

Ditt nya jobb – massage som en del av hela hälsan

För många människor är massage idag förknippat med avslappning, mjuk och följsam beröring eller en mekanisk bearbetning av trötta, stela och värkande muskler.Medicinskt Kursforum har ett holistiskt perspektiv – där massagebehandling tolkas utifrån sex stycken behovsområden (se ovan). Massage ses också som ett hantverk – en duktig massageterapeut kan variera kraft, tempo, grepp och teknik för att hela tiden ge en så optimal behandling som möjlig.

_DSC6236

Massagebehandling historiskt sett – och vad ser vi i framtiden?

Massage som behandlingsmetod har genomgått en förändringsresa. En första tolkning är att massage är en mekanisk behandling. Sedan har fokuset gått över till oxytocin (enkelt uttryckt: må bra hormon), beröring och bemötande och sedermera: kopplingen mellan kropp och själ.

Blickar vi framåt är den psykiska ohälsan ett område där massagebehandling kan fylla ett behov och användas. En studie från 2016 visar på att svensk klassisk massage som huvudsaklig behandlingsmetod minskar symptomen av generaliserat ångestsyndrom i ett akut läge. Det finns också intressanta kopplingar mellan massagebehandling och IBS, spänningshuvudvärk, depression och långvarig smärta.

Massagebehandling är en del av en helhet, och tillsammans med andra kompetenser bottnar den i ett holistiskt perspektiv på hälsa.

 

Framtiden för massageterapeuter

Yrket har växt kraftigt under de senaste åren. Från att driva eget företag på egen klinik som enda möjlighet är majoriteten av landets massörer anställda eller underleverantörer med eget företag på spa:n, friskvårdsföretag, bemanningsföretag eller själva arbetande på företag som en del av företagshälsovården.

Trenden är att terapeuter med olika kompetens går samman i större och mer kompletta kliniker som tillsammans får en bredare målgrupp. Det går också hand i hand med tanken kring det holistiska perspektivet och vilka användningsområden som massagebehandling kan ingå i – tillsammans med andra lagspelare.

 

Diplomerad massageterapeut – omfattning

Utbildningen är 27 veckor. Kombinationen är deltid/distans (läs mer nedan) vilket innebär två till tre kursdagar på skolan varje vecka. Vi ger dig drygt 450 timmar undervisning vilket kvalitetssäkrar utbildningen. Vår utbildning ger dig en bra grund för ditt nya yrke och vi erbjuder dig också specialiseringar som fortbildning.

_DSC6051

 

Andel som har jobb efter utbildning?

Medicinskt Kursforum gör kontinuerliga uppföljningar och de visar att majoriteten av våra tidigare studenter arbetar inom hantverket redan innan utbildningen är klar.

Naprapat + massageterapeut?

För dig som funderar på att utbilda dig till naprapat så är en utbildning till massageterapeut en väldigt bra investering då du får fördjupade kunskaper inom flera av de ämnen som ingår i naprapatutbildningen. Kursinnehållet i massageterapeututbildningen är sådant att du efter avslutat kurs, efter individuell prövning och i mån av plats, kan söka till naprapatprogrammet och börja din utbildning direkt på termin 2 på naprapatprogrammet.

 

 

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: