Medicinsk Massageterapeut

Vårt samarbete med Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar erbjuder vi dig en YH utbildning till en kvalificerad yrkesexamen som Medicinsk Massageterapeut 400 Yhp och utbildningen erbjuds både i Linköping och i Malmö

Utbildningen går heltid under 2 år med 26 veckor förlagda till skolan, 34 veckors distansstudier och 20 veckor praktik på hemorten.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som ligger mellan gymnasienivå och högskolenivå. Huvudkriteriet för att en utbildning ska få anordnas under Yrkeshögskolan är att den ska ha en mycket stark förankring i arbetslivet och att den ska leda till jobb.

Du kan läsa mer om Yrkeshögskolan på myndighetens hemsida.

 

Din kompetens efter utbildningen

En Medicinsk massageterapeut arbetar bland annat med aktiv företagsfriskvård. Med detta menas en person som kompletterar företagets hälsovård med friskvård för att i tid se tendenser till förändringar i fysisk eller psykisk hälsa.

Som medicinsk massageterapeut har du gedigen kompetens inom manuell terapi. I detta ingår bland annat terapeutiska massagebehandlingar och omfattande test- och undersökningsmetodik med tillhörande dokumentation. Du lär dig specifika behandlingsmetoder och att kunna förstå orsakssamband för de mest frekventa skadorna inom rörelseorganen och rehabilitering av dessa.

Som ett komplement till medicinska kunskaper och manuella behandlingsmetoder ingår även andra kompetenser inom friskvård och hälsa. Detta för att att man ska ha en helhetssyn på sin kunders hälsa och ha förmåga att coacha och hjälpa sin kunder utifrån flera olika aspekter. Du kommer exempelvis kunna lägga upp individuellt anpassade träningsprogram och ge kostråd.

I utbildningen ingår även under sista terminen att man ska genomföra och dokumentera ett större friskvårdsprojekt på en arbetsplats. Där ska man utifrån till exempel hälsoanalyser, ergonomiska faktorer, hälsodeklarationer, tester och undersökningar kunna analysera och dra slutsatser på såväl individers som gruppers fysiska status. Utifrån den inledande screeningen lär man sig att lägga upp och genomföra behandlingsplaner och friskvårdsplaner för en grupp på minst 10 personer. Detta mynnar ut i ett gediget projekt som redovisas för ledningen på arbetsplatsen.

Som Medicinsk massageterapeut kan du arbeta både som egenföretagare och som anställd eller konsult på företag.

 

Kurser, Medicinsk massageterapeut

Utbildningen bedrivs på heltid under 2 år och ger 400 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Utbildningen består av nedanstående kurser.

 • Humanbiologi, 35p
 • Manuell medicin, 35p
 • Programdesign och avancerad personlig träning, 30p
 • Testmetodik, 25p
 • Näringslära och kostrådgivning, 25p
 • Marknadsföring och företagande, 10p
 • Samtalsmetodik/stresshantering, 25p
 • Ortopedisk medicin, 45p
 • Patologi, 20p
 • Akut omhändertagande, 10p
 • Hälsoanalys, 15p
 • Ergonomi/arbetsmiljö, 10p
 • Examensarbete, 15p
 • LIA – Lärande i arbete I, II och III, 25p + 25p + 50p

 

Du kommer att kunna arbeta som egenföretagare eller ingå i större team på arbetsplatser. Under utbildningens gång har du även möjlighet att bli:

Certifierad massör av BSM – Branschrådet Svensk Massage

Certifierad medicinsk massageterapeut enligt BMM – Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi

Licensierad Personlig Tränare nivå 4 enligt Euroactive Ehfa

 

 

Du hämtar prospekt här:

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: