Massage B

Nivå – massageterapeut

 

Idrottsmassör Medicinskt Kursforum Vidareutbildning

Syfte och mål

 • den studerande ska kunna välja och anpassa en lämplig behandling utifrån patientens besvär, möjligheter och behov
 • den studerande ska kunna arbeta på ett professionellt sätt med behandlande massage

 

Kunskaper om

 • Mycket god kunskap om massagens påverkan och effekter
 • Mycket god kunskap om de variationer grepptyper som effleurage, petrissage, friktioner och tapotement
 • God kunskap om bakomliggande sjukdomar, företrädesvis reumatiska och neurologiska sjukdomar där massage kan vara en behandlingsmöjlighet, vad det gäller lindring av symtom som smärta och nedsatt cirkulation
 • God kunskap om både risker och möjligheter med en behandling
 • God kunskap om förebyggande åtgärder i den mån det är möjligt

 

Färdigheter att

 • kunna utföra en behandling i klassisk svensk massage byggd på greppen effleurage, petrissage, friktioner och tapotement
 • genom att variera grepp, styrka, behandlingens längd och rytm kunna anpassa massage-behandlingen till patienten. Denna anpassning ska ta hänsyn till behandlingens målsättning, patientens hälsa, konstitution samt eventuella kontraindikationer
 • på ett för klienten förståeligt sätt kunna beskriva massagens effekter samt vikten av eget ansvar för sin hälsa
 • för patienten kunna förklara vikten av förebyggande åtgärder och kunna lämna råd och program för egentöjning och styrketräning av specifika muskler

 

Kompetenser att

 • kunna planera en individuellt anpassad behandlingsplan som tar hänsyn till patientens egen målsättning, vilja till eget ansvar och förutsättningar till genomförandet
 • på ett pedagogiskt sätt kunna förklara den funktionella anatomin i området i syfte att redogöra för symtom, orsaker och tänkt behandling för klienten
 • vid minsta osäkerhet om patientens hälsa eller tillstånd omedelbart skicka vidare patienten till mer adekvat vård

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Massageteknik, MKF förlag

 

Kursens omfattning

 • 6 kursdagar omfattande 30 timmar, fre 12-18, lör 9-18 och sön 9-15

 

Kunskapskontroll

 • Hembehandlingar och praktiskt prov

 

Kurstillfällen

 • 19-21 oktober + 2-4 november 2018

 

Kurspris

 • 7 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Praktiskt prov

 

Kostnad för validering

 • 1 000 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: