Massage A

Nivå– certifierad massör

 

Syfte och mål

 • kunna genomföra en Klassisk Svensk helkroppsmassage
 • kunna utföra en professionell, avslappnande massage för välbefinnande och stresshantering
 • använda sig av en ergonomiskt riktig arbetsteknik

 

Kunskaper om

 • massagens historia, utveckling och roll i dagens samhälle
 • massera effektivt, professionellt, hållbart och anpassat.
 • effekter, indikationer och kontraindikationer avseende massagebehandling

 

Färdigheter att

 • kunna utföra, anpassa och variera en klassisk svensk massage
 • genom att variera grepp, styrka, behandlingens längd och rytm kunna anpassa massagen till patienten. Denna anpassning ska ta hänsyn till målsättning, patientens hälsa, konstitution samt eventuella kontraindikationer
 • agera professionellt och inge förtroende
 • på ett för klienten förståeligt sätt kunna beskriva massagens effekter samt vikten av eget ansvar för sin hälsa

 

Kompetenser att

 • från det första mötet med patienten ställa relevanta frågor för att så långt det är möjligt veta att inga kontraindikationer föreligger
 • kunna planera en individuellt anpassad behandlingsplan som tar hänsyn till patientens egen målsättning, vilja till eget ansvar och förutsättningar till genomförandet
 • kunna genomföra sin behandlingsplan
 • vid minsta osäkerhet om patientens hälsa eller tillstånd omedelbart skicka vidare patienten till mer adekvat vård

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Massageteknik, MKF förlag

 

Kursens omfattning

 • 6 kursdagar omfattande 30 timmar, fre 12-18, lör 9-18 och sön 9-15

 

Kunskapskontroll

 • Hembehandlingar och praktiskt prov

 

Kurstillfällen

 • Datum kommer inom kort

 

Kurspris

 • 7 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Praktiskt prov

 

Kostnad för validering

 • 1 000 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: