Kost C

Nivå – medicinsk massageterapeut

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att ge den studerande både praktiska och teoretiska kunskaper om den kost som leder till bättre hälsa samt insikt om kostens betydelse för våra välfärdssjukdomar
 • Vidare syftar kursen till att den studerande ska kunna göra kostanalyser samt planera och genomföra kostrådgivning inom ramen för friskvård för att coacha kunden till en hälsosammare livsstil via kosten

 

Kunskaper om

 • kostens betydelse för våra välfärdssjukdomar
 • specialiserade metoder för kostundersökning på individ- och gruppnivå och kostregistrering via kostdataprogram som hjälpmedel
 • samtalsmetoder för att vägleda grupper till en hälsosammare livsstil via kosten
 • olika kosttillskott och deras relevans vid välfärdssjukdomar

 

Färdigheter att

 • tolka och analysera vilken kost som är lämplig för olika ålders- och sjukdomsgrupper

 

Kompetens att

 • planera, genomföra och följa upp kostrådgivande samtal för att hjälpa kunden till bättre hälsa utifrån ett kostperspektiv
 • självständigt ta fram och specialanpassade kostprogram för olika grupper utifrån deras behov och förutsättningar. I detta ingår bland annat att hitta rätt nivå för gruppen, ta hänsyn till andra livsfaktorer och kunna rekommendera kosttillskott

 

Kursfakta:

Kurslitteratur

 • Näring och hälsa, Ulla Johansson, Studentlitteratur, 9789144079820
 • Näringslära för högskolan, Liber, 9789147105205

 

Kursens omfattning

 • 30 timmar inklusive redovisning, fördjupning och handledning

 

Kunskapskontroll

 • Tentamen, inlämningsuppgifter, egen kostanalys samt 5 externa patienter som analyseras, rådges och utvärderas

 

Kurstillfällen

 

 

Kurspris

 • 10 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Inlämningsuppgifter, egen kostanalys samt 5 externa patienter som analyseras, rådges och utvärderas

 

Kostnad för validering

 • 3 500 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: