Kost B

Nivå – medicinsk massageterapeut

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att ge den studerande djupgående kunskaper om och förståelse för den betydelse kosten och kostvanor har för hälsa och fysisk aktivitet
 • Kursen ger även kunskaper om de näringsämnen som bygger upp kroppen och deras funktion
 • Den studerande får både praktiska och teoretiska kunskaper om den kost som leder till bättre hälsa samt insikt om kostens betydelse för våra välfärdssjukdomar.

 

Kunskaper om

 • kostens betydelse för våra välfärdssjukdomar och förståelse för kostens och kostvanornas betydelse för hälsa och fysisk aktivitet.
 • specialiserade metoder för kostundersökning och kostregistrering med kostdataprogram som hjälpmedel
 • samtalsmetoder för att vägleda kunden till en hälsosammare livsstil via kosten
 • olika kosttillskott och när dessa är lämpliga att använda
 • kolhydrater, fett och proteiner samt hur dessa används i kroppen för energiomsättning, uppbyggnad och fysiologiska processer 
 • viktiga näringsämnens och vitaminers betydelse för välbefinnande och processer i kroppen, till exempel muskelarbete
 • matspjälkningsapparatens anatomi och fysiologi

 

Färdigheter att

 • tolka och analysera vilken kost som är lämplig för olika individer utifrån innehåll, sammansättning och intag 
 • planera, genomföra och utvärdera enklare individanpassade kostprogram
 • tillämpa och tolka kostdataprogram som hjälpmedel för kostundersökning och kostregistrering

 

Kompetens att

 • planera, genomföra och följa upp kostrådgivande samtal för att hjälpa kunden till bättre hälsa utifrån ett kostperspektiv
 • självständigt ta fram specialanpassade kost program för individer utifrån deras behov och förutsättningar. I detta ingår bland annat att hitta rätt nivå, ta hänsyn till andra livsfaktorer och kunna rekommendera kosttillskott.

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Näring och hälsa, Ulla Johansson, Studentlitteratur, 9789144079820

 

Kursens omfattning

 • 24 timmar inklusive redovisning, fördjupning och handledning

 

Kunskapskontroll

 • Inlämningsuppgifter, egen kostanalys samt 3 externa patienter som analyseras, rådges och utvärderas

 

Kurstillfällen

 

Kurspris

 • 7 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Inlämningsuppgifter, egen kostanalys samt 3 externa patienter som analyseras, rådges och utvärderas

 

Kostnad för validering

 • 2 500 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: