Kost A

Nivå – idrottsmassör

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att ge den studerande förståelse för den betydelse kosten och kostvanor har för fysisk aktivitet. Kursen ger även kunskaper om de näringsämnen som bygger upp kroppen och deras funktion. Vidare syftar kursen till att den studerande ska kunna göra kostanalyser samt ge enklare kostrådgivning för den aktive

 

Kunskaper om

 • kolhydrater, fett och proteiner samt hur dessa används i kroppen för energiomsättning, uppbyggnad och fysiologiska processer 
 • viktiga näringsämnens och vitaminers betydelse för välbefinnande och processer i kroppen, till exempel muskelarbete och förståelse för kostens och kostvanornas betydelse för hälsa och fysisk aktivitet
 • specialiserade metoder för kostundersökning och kostregistrering
 • olika kosttillskott och när dessa är lämpliga att använda
 • matspjälkningsapparatens anatomi och fysiologi

 

Färdigheter att

 • tolka och analysera vilken kost som är lämplig för olika prestationer utifrån innehåll, sammansättning och intag 
 • planera, genomföra och utvärdera enklare individanpassade kostprogram för idrottare
 • kommunicera med kunder på ett förtroendeingivande och lättförståeligt sätt

 

Kompetens att

 • självständigt ta fram specialanpassade kostprogram för idrottare utifrån deras behov och förutsättningar. I detta ingår bland annat att hitta rätt nivå, ta hänsyn till andra livsfaktorer, kunna styra efter träningssäsong och kunna rekommendera kosttillskott

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Näring och hälsa, Ulla Johansson, Studentlitteratur, 9789144079820

 

Kursens omfattning

 • 24 timmar inklusive redovisning, fördjupning och handledning

 

Kunskapskontroll

 • Inlämningsuppgifter, egen kostanalys samt 3 externa idrottare som analyseras, rådges och utvärderas

 

Kurstillfällen

 • Datum kommer inom kort

 

Kurspris

 • 7 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Inlämningsuppgifter, egen kostanalys samt 3 externa idrottare som analyseras, rådges och utvärderas

 

Kostnad för validering

 • 2 500 kr plus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: