Fortbildning

Vårt upplägg för fortbildning

Vi har under många år jobbat med att fördjupa och bredda kunskapsbasen för dig som terapeut. Det har vi gjort genom olika typer av längre och kortare fortbildningar i ämnen som ligger inom yrkesrollen. Du kan också gå en vidareutbildning hos oss som breddar din verksamhet och tillför nya kompetenser som du har nytta av i ditt företagande.
Nu presenterar vi en ny typ av fortbildningar med målet att ge dig äkta kunskap som direkt kommer dina kunder/patienter till del och vi gör på följande sätt:

• Inläsning

I god tid innan kursen ger vi dig möjlighet att logga in i ett webb-verktyg som vi skapat tillsammans med ClinicBuddy. Där får du ta del av kursmaterial, föreläsningar och aktuell forskning inom området så att du är väl förberedd när vi ses. Under denna period arbetar du även med kartläggning av din egen kliniska verksamhet.

• Kursdagar

Under kursdagarna blandar vi teori, praktik med patientfall.

• Efterarbete

Hemma arbetar du vidare med dina egna patienter och journalför dina behandlingar. Grupparbeten och fördjupningar.

• Återkoppling

Vi träffas för ytterligare en kursdag för att fördjupa kunskaperna och diskutera de case ni arbetat med hemma.

 Du kan nu läsa följande kurser hos oss:

Kurser inkl inläsning, kurs, efterarbete och återkopplingsdag:

Som längre fortbildning hos oss finns också:

Traditionella fortbildningar 

Kommande kurser

  • Fasciaterapi – Kinesiotejp, Flossband, Foamrollers, Bollar mm
  • Screening 9+ – funktionell screening för idrottare
  • Stretching

Vi skiljer också isär begreppen fortbildning och vidareutbildning. Det är viktigt utifrån Skattemyndigheten som granskar dig som företagare. Fortbildning definierar vi som fördjupande kunskaper inom det yrke som du är grundutbildad i och då ska avdragsrätten vara klar för dig och ditt företag. En vidareutbildning bygger på tidigare kunskaper men ger dig nya verktyg som du inte fick i din yrkesutbildning och här måste du kunna motivera varför den typ av utbildning som du väljer gagnar dig och ditt företag. Är du osäker så kontakta självklart ditt lokala skattekontor.

Translate »

Medicinskt Kursforum är Stephen Fry-säker tack vare caching av WP Super Cache

%d bloggare gillar detta: