Dokumentation C

Nivå – idrottsmassör och medicinsk massageterapeut

 

När man samarbetar kring en patient vare sig det är inom idrotten eller i andra sammanhand som exv på ett företag är det viktigt att kunna föra gemensam dokumentation. Var och en i teamet måste kunna vara felaktig i dokumentation och diskussion kring och anpassningar av behandlingsplanen.

Syfte och mål

  • Kursens mål och syfte är att den studerande ska kunna föra en journal som visar på en gjord anamnes, inspektion, genomförda tester, behandlingsplan, genomförd behandling och utvärdering av resultat och målsättning.

 

Kunskaper om

  • regler och lagar som styr verksamheten som idrottsmassör/medicinsk massageterapeut som journallagen, patientsäkerhetslagen, sekretesslagen, GDPR mm
  • att tolka journal eller genomförd undersökning gjord hos annan vårdgivare exv röntgensvar
  • att föra journal som den medicinska gruppen runt den aktive kan ta del av respektive övriga i ett medicinskt team

 

Färdigheter att

  • kunna skriva en hänvisning till annan vårdgivare för vidare undersökning, träning eller behandling
  • att vid behov skriva remissvar på genomförd undersökning och behandling

 

Kompetens att

  • att samla in, dokumentera, lagra och använda informationen i sitt arbete
  • att dokumentera råd som kommunicerats till den aktive/patienten och till berörda i vårdteam, träningsteam
  • vidta de åtgärder som lagarna kräver
  • vid behov dokumentera anpassning av och justering i behandlingsplanen

 

Kursfakta

Kurslitteratur

Online på webbplattformerna Schoolity och Clinicbuddy. För att få mer direkt feedback och hjälp har du möjlighet att komplettera med en klinikdag på samma nivå B.

 

Kursens omfattning

Kursen sker helt på distans och omfattar ca 24 timmars arbete

 

Kunskapskontroll

Sker genom att du journalför i Clinicbuddy sex behandlingar som du gör hemma med hälsodeklaration, anamnes, behandlingsplan, genomförande och utvärdering av resultatet. Vi väljer slumpmässigt ut två stycken och ger dig feedback på dom. Till detta görs två inlämningsuppgifter där den första är att du granskar och tolkar en journal skriven av en annan vårdgivare. Den andra är att du skapar en vårdplan för övriga i det medicinska teamet runt patienten.

 

Kurstillfällen

Du arbetar hemma och du har 3 månader på dig att avsluta kursen. Kursen lanseras i december 2018

 

Kurspris

1 600 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

Sker genom att du journalför i Clinicbuddy sex behandlingar som du gör hemma med hälsodeklaration, anamnes, behandlingsplan, genomförande och utvärdering av resultatet. Vi väljer slumpmässigt ut två stycken och ger dig feedback på dom. Till detta görs två inlämningsuppgifter där den första är att du granskar och tolkar en journal skriven av en annan vårdgivare. Den andra är att du skapar en vårdplan för övriga i det medicinska teamet runt patienten.

 

Kostnad för validering

1 600 kr plus moms

 

Gå till anmälan här

Translate »
%d bloggare gillar detta: