Coachning B

Nivå – medicinsk massageterapeut

 

Syfte och mål

  • Kursens mål och syfte är att ge den studerande kompetensen att på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta med hälsovägledning. Detta ska kunna ske på gruppnivå
  • Kursen syftar också till att ge den studerande kunskaper i utvecklande och motiverande samtalsmetoder

 

Kunskaper om

  • specifika verktyg och modeller för motiverande förändringsarbete, såsom Maslows behovstrappa, Johari fönster och Herzbergs tvåfaktorsteori 
  • specifika verktyg och modeller för MI (motiverande samtal), såsom ambivalenskors, skalfrågor och BÖRS

 

Färdigheter att

  • med specifika metoder förebygga och hantera stress, såsom mindfulness, kognitiva mönster och självmedkänsla
  • hjälpa kunden att identifiera och formulera realistiska mål för dennes beteendeförändringar som syftar till bättre hälsa

 

Kompetens att

  • planera och leda mindfulnessövningar i syfte att förebygga och hantera stress både på grupp och individnivå

 

Kursfakta

Kurslitteratur

 

Kursens omfattning

 

Kunskapskontroll

 

Kurstillfällen

 

Kurspris

 

Ämnet valideras genom

 

Kostnad för validering

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: