Coachning A

Nivå – idrottsmassör

 

Syfte och mål

  • Kursens mål och syfte är att ge den studerande kompetensen att på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta med hälsovägledning. Detta ska kunna ske på såväl individnivå

 

Kunskaper om

  • de etiska och moraliska riktlinjer som finns inom området hälsovägledning
  • känna till fysiologiska uppkomstmekanismer till stress och specifika metoder för att förebygga och hantera stress

 

Färdigheter att

  • hjälpa kunden att identifiera och formulera realistiska mål för dennes beteendeförändringar som syftar till bättre hälsa

 

Kompetens att

  • självständigt planera, genomföra och följa upp coachande och motiverande samtal

 

Kursfakta

Kurslitteratur

 

Kursens omfattning

 

Kunskapskontroll

 

Kurstillfällen

 

Kurspris

 

Ämnet valideras genom

 

Kostnad för validering

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: