Anatomi skelett B

Nivå – massageterapeut

 

Nu bygger vi på med fler detaljer kring skelettet, allt för att du ska få en fördjupad grund inför fortsatta muskelstudier och behandlingar.

 

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska få fördjupade teoretiska anatomiska och fysiologiska kunskaper inom skelettlära.
 • Kursen ska ge fördjupade kunskaper om skelettets uppbyggnad, funktion samt tillhörande medicinsk terminologi. Den studerande skall komma att ha fördjupad förståelse för orsak och verkan i fråga om belastning och besvär i rörelseapparaten.

 

Kunskaper om

 • specialiserade anatomiska detaljerade och utökade kunskaper samt svensk och latinsk medicinsk terminologi avseende skelettet som en fördjupning i ämnena förbindelser och muskler

 

Färdigheter att

 • förklara och tydligt kunna redogöra för de i kursen tillkomna skelettstrukturernas funktioner

 

Kompetenser att

 • kommunicera väl med andra medicinska yrkesprofessioner samt tillgodogöra sig vidare studier och förstå relaterad litteratur
 • kunna identifiera kontraindikationer för behandling och träning avseende skelettet
 • bättre förstå grunderna till testmetoders svar och kunna koppla symtom/besvär till problemområde samt välja lämplig behandling
 • informera och motivera patienten till förändring och följa upp resultatet

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Rörelseorganens anatomi, MKF förlag

 

Kursens omfattning

 • 2 kursdagar omfattande 12 timmar, lör och sön 9-16

 

Kunskapskontroll

 • Inlämningsuppgift och digital hemtentamen

 

Kurstillfällen

 • 8-9 december 2018
 • 28-29 september 2019

 

Kurspris

 • 3 000 kr exkl moms inkl kursmaterial

 

Ämnet valideras genom

 • Inlämningsuppgift och digital hemtentamen

 

Kostnad för validering

 • 250 kr pus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: