Anatomi skelett A

Nivå – certifierad massör

 

Här lär du dig de latinska namnen på de flesta skelettbenen och större strukturer som bildar förbindelser eller där muskler fäster in.

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska få teoretiska anatomiska och fysiologiska kunskaper inom skelettlära. 
 • Kursen ska ge kunskaper om skelettets uppbyggnad, funktion samt tillhörande medicinsk terminologi. Den studerande skall komma att ha förståelse för orsak och verkan i fråga om belastning och besvär i rörelseapparaten.

 

Kunskaper om

 • Specialiserade anatomiska kunskaper samt svensk och latinsk medicinsk terminologi avseende skelettet som en grund inför anatomiämnena förbindelser och muskler.

 

Färdigheter att

 • Förklara och tydligt kunna redogöra för skelettets funktioner
 • Söka och hitta fakta kring ämnet

 

Kompetens att

 • Kommunicera med andra medicinska yrkesprofessioner samt tillgodogöra sig vidare studier och förstå relaterad litteratur
 • Förstå grunderna till testmetoders svar
 • Se samband mellan funktion och problem
 • Koppla symtom/besvär till problemområde
 • Informera och motivera patienten till förändring

 

Kursfakta:

Kurslitteratur

 • Anatomi rörelseorganen, Medicinskt Kursforums förlag

 

Kursen omfattning

 • Kursen omfattar två kursdagar, 12 timmar kl 9-16

 

Kunskapskontroll

 • Sker genom inlämningsuppgift och digital hemtentamen

 

Kurstillfällen

 • 27-28 oktober 2018
 • 4-5 maj 2019

 

Kurspris

 • 3 000 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Sker genom inlämningsuppgift och digital hemtentamen

 

Kostnad för validering

 • 250 kr plus moms

 

Gå till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: