Anatomi muskler B

Nivå – massageterapeut

 

Här kommer nu ytterligare muskler samt en fördjupning avseende funktion och samarbete mellan muskler.

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska få djupgående anatomiska och fysiologiska teoretiska kunskaper inom muskelanatomi. 
 • Kursen ska ge kunskaper om musklers påverkan på kroppen, funktioner samt tillhörande medicinsk terminologi. Den studerande skall komma att ha god förståelse för orsak och verkan i fråga om belastning och besvär i rörelseapparaten.

 

Kunskaper om

 • fördjupade specialiserade anatomiska och fysiologiska kunskaper samt latinsk medicinsk terminologi avseende rörelseapparatens muskler enligt BSMs anvisningar och regler

 

Färdigheter att

 • förklara och tydligt kunna redogöra för musklernas funktioner 
 • förklara hur muskler samverkar i rörelser

 

Kompetens att

 • kommunicera med andra medicinska yrkesprofessioner
 • se samband mellan belastning och besvär i rörelseapparaten
 • se samband mellan muskels funktion och behandlingens effekt
 • förstå testmetodernas svar
 • koppla symtom/besvär till problemområde
 • välja lämplig behandling
 • förklara hypoteser för patienten
 • analysera samarbete mellan olika muskler
 • analysera musklers påverkan på andra musklers arbete
 • hur kroppens muskler samverkar både i det posturala samt stabiliserande arbetet och i rörelse
 • samspelet mellan rörelseapparaten och nervsystemet

 

Kursfakta:

 

Kurslitteratur

 • Rörelseorganens anatomi, MKF förlag

 

Kursens omfattning

 • 3 kursdagar omfattande 18 timmar, fre 12-18, lör 9-18 och sön 9-15

 

Kunskapskontroll

 • Inlämningsuppgift och digital hemtentamen

 

Kurstillfällen

 • 22-24 februari 2019
 • 8-10 november 2019

 

Kurspris

 • 4 500 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

 • Inlämningsuppgift och digital hemtentamen

 

Kostnad för validering

 • 250 kr pus moms

 

Gå direkt till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: