Anatomi förbindelser B

Nivå – massageterapeut

 

Här utökar vi antal förbindelser och fördjupar kunskap kring deras uppbyggnader och funktion samt hur åldrande, inaktivitet och överbelastning påverkar dessa.

Syfte och mål

 • Kursens mål och syfte är att den studerande ska få djupgående anatomiska och fysiologiska teoretiska kunskaper inom ledlära. 
 • Kursen ska ge kunskaper om förbindelsers uppbyggnad, funktion samt tillhörande medicinsk terminologi. Den studerande skall komma att ha god förståelse för orsak och verkan i fråga om belastning och besvär i rörelseapparaten.

 

Kunskaper om

 • fördjupade specialiserade anatomiska och fysiologiska kunskaper samt latinsk medicinsk terminologi avseende rörelseapparatens förbindelser och ligamentapparat med grund i BSMs anvisningar och regler

 

Färdigheter att

 • söka och hitta fakta kring ämnet
 • förklara och tydligt kunna redogöra för förbindelsers funktioner 

 

Kompetens att

 • kommunicera med andra medicinska yrkesprofessioner
 • se samband mellan belastning och besvär i rörelseapparaten
 • förstå musklers effekt på rörelser i förbindelser
 • förstå leders påverkan på musklers funktioner
 • se samband mellan förbindelses funktion och behandlingens effekt
 • förstå testmetodernas svar
 • koppla symtom/besvär till problemområde
 • välja lämplig behandling
 • förklara hypoteser för patienten

 

Kursfakta:

Kurslitteratur

Rörelseorganens anatomi, Medicinskt Kursforums förlag

 

Kursen omfattning

 • 2 kursdagar omfattande 12 timmar, kl 9-16

 

Kunskapskontroll

Inlämningsuppgifter och digital hemtentamen

 

Kurstillfällen

 • 26-27 januari 2019
 • 19-20 oktober 2019

 

Kurspris

3 000 kr plus moms

 

Ämnet valideras genom

Inlämningsuppgifter och digital hemtentamen

 

Kostnad för validering

250 kr plus moms

 

Gå till ansökan!

Translate »
%d bloggare gillar detta: