Vad begreppet idrottsmassage betyder för mig

Som verksam naprapat och utbildare i över 40 år har massagen betytt väldigt mycket i mitt liv. Det har varit fantastiskt att följa utvecklingen under dessa år från dold sexhandel till vad man nästan kan kalla en folkrörelse.

 

Hittills har yrket inneburit att vi säljer tid dvs försöker fylla tidsboken med slotter som vi kan debitera vilket ger en kort framförhållning och ett ständigt oroande kring ekonomin. Dom som lyckas bra och får boken fulltecknad får det motsatta problemet och kan kanske inte erbjuda nya tider förrän om 3–4 veckor vilket gör att kunden ringer vidare till andra.

 

För att göra det bra måste vi helt enkelt erbjuda andra tjänster än tid på bänk. Med begreppet idrottsmassör flyttar vi fokus från behandlingen till att vara en del av en väl planerad aktivitet över längre tid. Vi planerar testperioder, screenar och arbetar med förebyggande behandlingar, allt i syfte att prestera optimalt när det gäller och under övrig tid förbättra de olika egenskaperna som behövs för att nå de uppsatta målen.

 

Allt det går att flytta till vilken person som helst som sätter mål oavsett om det gäller idrott eller motion eller bara att må optimalt för att allt vi gör har ett syfte och ett mål.

 

-”Att bygga den kompetensen är en av målsättningarna med denna utbildning”.

Massagens betydelse i idrott

Allt eftersom idrottshistoria skrivs sätts det häpnadsväckande resultat och drömgränser sprängs. Material modifieras och tekniker ändras, allt för att tänja gränserna i jakten på att bli ännu bättre.

 

Återhämtningens betydelse

Likadant är det inom forskningen på kroppens förmåga att återhämta sej efter träning och tävling. Det finns en mängd studier som försöker hitta legitima sätt att öka kroppens prestationsförmåga. Ofta testar man olika manuella terapier som massage och hittar kombinationer av träning med kost och bra näring. Man får inte heller glömma den psykologiska effekten som massage innebär. Hos elitidrottaren utgör den en så stor faktor att man definitivt inte vill ge motståndaren det försprånget.

 

Varför vila?

Musklerna behöver återhämta sej efter hårt arbete. Man behöver fylla på uttömda depåer med extra tillskott, restprodukter måste transporteras bort och reparation påbörjas av trasig vävnad. Om inte ”påfyllnadsarbetet” i dessa depåer är klart när nästa pass påbörjas kommer till slut, efter ett antal pass, prestationsförmågan att stagnera. Detta kallas ibland för överträning och ibland för ortorexi dvs när man får en ohälsosam fixering vid kost eller träning.

 

Kroppens grad av återhämtning är beroende av förutsättningarna. Vanligast är naturligtvis passiv vila mellan träningspassen. Många amatöridrottare har dock idag kommit upp i samma mängd träning som tävlingsidrottarna och påfrestningarna på kroppen blir därför större än vad de klarar av.

Aktiv vila för musklerna innebär att de efter träningspasset har möjlighet att röra på sej under mindre belastade former. En löpare kan till exempel avsluta sitt pass med att jogga eller gå i lugnt tempo 5 minuter efter passet, för att få blodcirkulationen att transportera bort de restprodukter som kroppen producerat under det gångna passet.

 

Hur upptäcker man om vilan ej är tillräcklig?

Symptomen för otillräcklig vila kan bland annat vara muskelvärk, smärta i lederna, inflammationer i senor eller slemsäckar. Andra och mindre synbara tecken kan vara rastlöshet, sömnbesvär orsakade av muskelkontraktioner, samt allmän fysisk utmattning. Det är också i dessa sammanhang som kroppen blir mottaglig för skador. Stressfrakturer, stukningar, bristningar sker sällan av en slump utan kan oftast undvikas, såvida man inte råkar ut för ett direkt olycksfall.

Vad kan du göra som duktig och välutbildad Idrottsmassör?

Många tror att en idrottsmasssör gör andra typer av grepp jämfört med den vanliga massören men så är det inte alls. Den massage som du fått i din grundutbildning har du sedan länga banat in som rörelser som du utför med automatik och du har anpassat greppen till dina egna förutsättningar. Vi kommer dock att ge dig ytterligare verktyg för att du ska orka arbeta med vältränade kroppar för att inte själv ta skada. Det handlar om att använda underarmar, olika trycktekniker mm. Du lär dig variera tyngd, hastighet och variera greppen med syfte att hela tiden ge en så optimal behandling som det går. För idrottaren finns ju alltid ett syfte med en behandling vilket kanske inte alla vanliga kunder/patienter ger uttryck för.

 

Till detta kommer tekniker som palpation och inaktivering av triggerpunkter som alltid aktiveras i samband med en akut skada. Nervsystemet reagerar med alla sina alarm- och reservsystem för att prioritera och underlätta för läkning av skadan som skett. Det gäller att bryta reflexbågar och återställa funktion inte bara i rörelseorganen som skelett, leder och muskler utan lika mycket nervsystemet måste tillbaka till normalt läge. Likadant är det med det endokrina systemet som också aktiveras i den inflammatoriska processens första steg.

 

Du behöver vara duktig i att screena efter svagheter som skulle kunna skapa risk för skada och tidigt sätta igång med träning och behandling för att minska risken att det sker. När skada är framme måste du snabbt starta den akuta behandlingen som vi idag benämner POLICE vilket står för:

P – protect, skydda så att inte skadan riskerar att förvärras

OL – optimal load, undvik vila om det inte är nödvändigt utan försök att hitta den belastning som personen klarar av

I – ice, kyla då det ger smärtlindring, ingenting annat

C- compression, kompressionsförband

E- elevation, högläge, har mindre betydelse

 

Det gäller under de 2–4 första dygnen från skadetillfället och ska starta så snabbt som det går och är möjligt. Därefter sker en försiktig återgång till aktivitet som går genom flera faser där du blandar massagen med enkla rörelseövningar vidare med ökande träningsdos. Hela det arbetet bygger på din kunskap att hitta bra övningar som aktiverar utan att provocera läkningen av skadan. När personen är åter i full funktion och smärtfri är du dock bara på ruta ett, dvs där han/hon gick sönder sist. Nu ska ni tillsammans bygga upp en rehabilitering för att den skadan inte ska gå upp igen och det kan ta tid. Även en liten ledbandsskada kan ta 3–9 månader för att personen ska vara helt återställd och ha den funktionen som behöves för att inte gå sönder.

 

Slutligen

Jämfört med de flesta andra terapier har massagen den klara fördelen att den kan användas både som förebyggande åtgärd mot överbelastningsskador och som behandling för specifika skadetyper. Med massörens hjälp kan man också få behandlat ömhet och smärtor i muskulatur och senor, typiska symptom som kommer till följd av mycket träning och som tycks vara vanligare att acceptera eller behandla med medikamenter än att gå till grunden med. Dessa skador kan ge och ger ofta upphov till allvarligare skador. Massage kan därför med stor fördel förebygga sådana skador.

Den absolut vanligaste inre orsaken till en skada är tidigare dåligt läkta skador eller att man inte byggde upp kroppen för att om möjligt eliminera risken att det skulle kunna ske.

 

Johan Starre

Leg napapat

 

Translate »
%d bloggare gillar detta: