Undersökning, behandling och rehabAtt lära sig en bra och korrekt undersökningsteknik är grunden för en duktig terapeut. Du behöver snabbt ringa in problemen som din patient söker för och få en röd tråd on hur problemen uppstått för att kunna planera din behandling på kort och lång sikt. Du måste snabbt ta beslut om du kan gå vidare eller om patienten ska hänvisas till annan vård.

Många av de patienter som upplever led relaterade problem har sin uppkomstmekanism i de muskler som omger leden. Det gör att du även då har många möjligheter till att lösa problemen genom att återställa funktion och skapa smärtfrihet. Det kan handla om allt från smärtminnen till kompensatoriska rörelseförändringar pga den tidigare smärtan.

Under kursen tränar vi på testmetodik och diagnostik, bygger en behandlingsplan på kort sikt dvs smärtfrihet och att återfå funktion. Planerar och genomför rehabiliteringen tillbaks till full funktion. Vi arbeta med problembaserat med case och använder kunskapen hemma på kliniken på egna patienter. Detta journalförs och redovisas vid återträffen.

Kursfakta

Kursen är uppdelad på fyra steg som vardera omfattar 3 kursdagar och du kan i princip gå dom i valfri ordningen efter behov även om vi rekommenderar att du går dom i turordningen: Rygg, ben, nacke och arm.

Kursen omfattar tillgång till kursplattform på nätet, inläsning/förberedelse, två kursdagar, hemarbete och en återkopplingsdag med fördjupning.

Kurspris

Delkurserna kostar 5 950 kr inkl moms per styck (23 800 kr inkl moms), kursdokumentation och kursintyg. Du faktureras respektive delkurs ca 3 veckor före den aktuella kurshelgen.

Erbjudande:

Bokar du 2 steg samtidigt får du 25% rabatt på kurs nummer två.

Bokar du 3 steg samtidigt får du 50% rabatt på kurs nummer tre.

Bokar du 4 steg samtidigt från du 100% rabatt på kurs nummer fyra.

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning i upp till 24 månader.

Läs mer.

Kurs 1 – Rygg och bäcken

Problem från rygg & bäcken får anses vara en av de vanligaste förekommande då ca 80 % av oss förr eller senare kommer att få problem från området. Ryggen har en komplex uppbyggnad och påverkas mycket av hur vi använder ryggen.  Ensidigheter i arbete eller träning, sittande eller tungt kroppsarbete ställer olika krav på ryggen och påverka den. Förslitningsskador kan drabba fler av de komponenter som bygger upp ryggen. Beroende på vilken av dessa som påverkas kommer vi att få olika typer av symtom. Även akuta skador sker i en mängd av dessa vävnader. Att rätt testa och undersöka ryggen är väldigt viktigt.

Kursdatum och tider

2017

• 29-30 september + 2 december

Tiderna är fredag 12-18 och lördag 9-16 under kurshelgen och lördag 10-16 på återkopplingsdagen.

Kurs 2 – Höft, knä och fot

Höft, knä och fot är leder som påverkas enormt mycket av vår fysiska aktivitet. Idrottare har generellt sett en mycket större risk att drabbas av förslitningsskador i dessa leder än normalindividen. De akuta skadorna är ofta aktivitetsrelaterade och sker i samband med någon aktivitet, ofta idrott. Stor vikt läggs vid din förmåga att använda rätt differentialdiagnostisk kunskap när du testar de tre ledavsnitten. Du ska kunna förstå indikationer och kontraindikationer för mjukdelsbehandling av området och planera dina åtgärder efter de fynd som testerna gett.

Kursdatum och tider

2017

• 6-7 oktober + 3 december

Tiderna är fredag 12-18 och lördag 9-16 under kurshelgen och söndag 10-16 på återkopplingsdagen.

Kurs 3 – Nacke och käke

Nacke och käke är tätt förknippade med varandra både anatomiskt och funktionellt. Nacken är dessutom den övre delen av fundamentet dvs bäcken och rygg. Det gör att mängder av kroppsliga obalanser kommer att påverka nacken direkt eller indirekt, vilket skapar symtom av skiftande karaktär. Stor vikt läggs vid din förmåga att använda rätt differentialdiagnostisk kunskap när du testar nacken.

Kursdatum och tider

2018

• 19-20 januari + 5 maj

Tiderna är fredag 12-18 och lördag 9-16 under kurshelgen och lördag 10-16 på återkopplingsdagen.

Kurs 4 – Skuldra, armbåge och hand

Skuldra, armbåge och handled skiljer sig från andra leder genom en annorlunda belastning. Ingen kroppstyngd påverkar lederna men rörligheten kommer att vara avgörande för hur väl vi fungerar. Trots det drabbas vi av förslitningsproblem från alla tre ledavsnitten medan de akuta skadorna är mer sällsynta. Neurologiskt föreligger också alltid risken att grundläggande skador i nacke och övre bröstryggrad kan vara orsak till symtom i området. Stor vikt läggs vid din förmåga att använda rätt differentialdiagnostisk kunskap när du testar axel, armbåge och hand.

Kursdatum och tider

2018

• 2-3 februari + 6 maj

Tiderna är fredag 12-18 och lördag 9-16 under kurshelgen och söndag 10-16 på återkopplingsdagen.

Klicka här för att gå till ansökan

Translate »
%d bloggare gillar detta: