Laserterapi – certifieringsutbildningOrder LASER är en akronym, tagit från engelskans ”Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation”. Laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd. Man kan likna det med ljudet av en flöjtton vilken är mycket renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor vilka bl a karaktäriserar laserljuset. Lasrar kan göras starka eller svaga, kontinuerliga eller pulsade. Ljuset kan vara synligt eller osynligt och ljusstrålen kan vara parallell, divergent eller utformad på annat sätt. Laser är en kompletterande terapiform för en mängd terapeuter inom såväl human- som veterinärområdet. Ljusenergin kan skapa rörelse, värme, förändra atomer och olika ämnens egenskaper eller helt enkelt stimulera olika kemiska reaktioner. Själva effekten kommer då att styras av vilken typ av ljus det är, vilken intensitet och vilken energi ljuset har.

Termiska lasrar används som ett alternativ till kniv vid allmän kirurgi och ögonkirurgi men kan även användas för att ta bort oönskad hårväxt, tatueringar och blodkärl. Används ofta inom estetisk verksamhet som hud-och skönhetsterapi.

Medicinska lasrar används för olika problem som smärta och inflammation i muskler eller leder, vid exempelvis bensår, herpes och bältros. Inom området idrottsmedicin fortgår flera studier som visar på snabbare läkningstid och återhämtning efter skada/träning. Det gör laser till en mycket användbar terapiform vid olika typer av led- och muskelskador.

808-450mW-carpaltunnelt

Kursfakta

Kursen innehåller teoretisk kunskap, handhavande för båda grupperna av laserbehandling och ger dig en bra teoretisk grund till användningen av laser och du kommer att få möta all typ av laserutrustning för olika ändamål. I kursen ingår även grundläggande lasersäkerhet och laserfysik vilket krävs för att förstå, förklara för patienten och att kunna använda utrustningen på ett optimalt sätt.

Vi kommer att arbeta med både indikationer och kontraindikationer inom alla de tre användningsområdena. Hur du beräknar den optimala dosen, dvs parametrar och mekanismer i förhållande till den terapeutiska behandlingsplanen.

Att följa aktuell forskning inom båda lasertyperna är en viktig del av kursen. Även var man själv kan söka efter forskning samt hur man värderar forskningsprojekt.

Kursupplägg

Kursen går under 3 veckoslut med en kursomgång varje termin. Kursen ges i samverkan med SLMS – Svenska Lasermedicinska Sällskapet.

 Certifiering

Efter kursen kommer du att erbjudas en certifiering som laserterapeut via SLMS och även möjligheten till en certifiering för den nybildande: Branschorganisationen Medicinsk Laser.

Datum:

20-22/9, 11-13/10 och 8-10/11 2019

Alla kurshelger är tiderna fredag 13-18, lördag 9-17 samt söndag 9-16.

Kostnad:

Utbildningen kostar 15 500 kr inkl moms (vilket motsvarar 12 400 kr plus moms 3 100 kr) och ett omfattande kursmaterial som du kommer att ha nytta av hela din yrkesverksamma tid.

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning i upp till 24 månader.

Läs mer.

Förkunskapskrav:

För att vara behörig att söka utbildningen ska du ha en grundläggande medicinsk utbildning, lägst undersköterska, eller certifierad massör eller högre för att kunna tillgodo göra dig kursen.

Gå till ansökan här.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar 9 kursdagar under tre veckoslut. Vid varje kurstillfälle varvas teoretisk och praktisk undervisning och avslutas med deltentamen av de olika avsnitten. Sluttentamen med praktiska prov sker under den sista kurshelgen.

14 Laser i vävnad

Innehåll uppdelat per träff

Kurstillfälle 1
 • Grundläggande fysik. Vad skiljer laserljus från vanligt ljus? Olika lasertyper, lasrars konstruktion, egenskaper. Risker, regler och bestämmelser. Laserklasser. Lysdioder m.m.
 • Olika laseranvändningar inom medicinen och estetisk användning.
 • Laserkirurgi och laser inom estetik. C02-laser. YAG-lasrarna. KTP – och argonlaser, andra starka lasrar. Laserkirurgins principer. Nageltrång, ögonlocksoperationer, olika fläckar och vårtor. Laserpeeling. Behandling av hår och kärl. Laserhypertermi. Ögonkirurgi. Blekning av tatuering. Photodynamisk therapy (PDT).
 • Workshop och skrivning.
 • Arbete med olika kirurgiska lasrar och IPL. Mätning av uteffekter och pulsenergier.
Kurstillfälle 2
 • Vad innebär medicinsk laser behandling, biostimulering, medicinsk laser och LLLT. Laserbehandling av cellkulturer, försöksdjur och människa. Positiva effekter – negativa effekter, biverkningar. ln-vitro och in-vivo studier.
 • Terapeutisk laser. Vad får man behandla och inte? Diagnos, kontraindikationer, mottaglighet. Lokalbehandling. Systembehandling. Lasern som diagnosinstrument.
 • Workshop och skrivning.
 • Arbete med olika medicinska lasrar. Behandling av olika problem. Komplettering av svaga bitar.

19 Juli 2006 17 Mars 2006

Kurstillfälle 3
 • Mekanismer. Dos och dosberäkning. Vad händer i celler och vävnad när de träffas av ljus? Kan man få cancer av laser? Dos och dosberäkning. Hur man behandlar olika problem hos människa och djur?
 • Praktiska behandlingsråd, demonstration. Vilka resultat kan man få? Dokumentation av LLLT. Vad är bra och dåliga studier? Vad menas med randomiserad, dubbelblind, kohortstudie, pilotstudie? Crossover, multicenterstudier.
 • Workshop och skrivning.
 • Arbete med olika medicinska och kirurgiska lasrar och IPL. Mätning av uteffekter och pulsenergier. IR-omvandlare.

Translate »
%d bloggare gillar detta: